page view image

Filosofisk hjørne - Hva er metafysikk?

Evenemangsinformation
event image

Henning Karlsen vil innlede om temaet:

Hva er metafysikk? Og hva slags rolle kan den spille i livene våre?

Henning Karlsen sier: «I dette foredraget ønsker jeg å undersøke hvordan det å tenke filosofisk i praksis kan oppleves svært meningsfullt. Hvordan det å stille abstrakte spørsmål kan bli en helt grunnleggende del av det konkrete livet vi lever.

Jeg vil ta utgangspunkt i mitt eget studium til magistergraden i filosofi, hvor jeg arbeidet med forholdet mellom Immanuel Kant og Martin Heideggers teoretiske filosofi. Hva hadde de til felles? Hvorfor forsøkte de begge å beskrive verden og eksistensen på en så særegen måte? Hva slags innsikt kan de tilby oss, som vi ikke finner i teologien, psykologien, samfunnsvitenskapene eller naturvitenskapene?

Hva var det med deres abstrakte tenkning som appellerte til meg for et kvart århundre siden? Og kan denne appellen være universell? Kan den si noe generelt om filosofiens betydning? For det livet vi alle lever, vi som lever i vår tid, akkurat nå.»

Henning Karlsen er født 1972 i Oslo, oppvokst i Vestfold, men nå bosatt i Bærum. Han har en magistergrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med markedsføring og reklame i over 20 år.

filosofi samtale dialog filosofiskdialo

Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billetter refunderes ikke med mindre arrangementet avlyses.