page view image

Cecilie Hellestveit: Dårlig nytt fra Østfronten

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Russlands aggresjonskrig mot Ukraina i februar 2022 brakte etterkrigstiden i Europa til ende. En helt ny tid og mer krevende tid er her.
Hvilken geopolitisk kontekst foregår krigen i Ukraina i, hva gjorde at Vladimir Putin trodde at han kunne forsyne seg av ukrainsk territorium,
og hvilke følger får Ukraina-krigen for Europa og for Norge på sikt?

Cecilie Hellestveit er konflikt og folkeretts-forsker med omfattende bakgrunn fra væpnede konflikter særlig i Midtøsten.
Hun er russisk-talende og har flere lange opphold i Sovjetunionen/Russland bak seg.

russland ukraina ukrainakrigen europa