Filosofisk hjørne i november 2023

page view image

Tickets Not Available

BESTILL
Det er ingen flere billetter tilgjengelig
event image

Arrangementsinformasjon

Petter Jørgen Omtvedt innleder om temaet Goethes naturfilosofi, sett i lys av vår tids naturkatastrofe.
Omtvedt studerte ved universitetet i Wien kunsthistorie, historie og filosofi, og avsluttet der med en doktorgrad i filosofi om Kants teoretiske filosofi. Han har jobbet ved flere universiteter i Norge, men i de siste 17 årene før han gikk inn i pensjonisttilværelsen var han førsteamanuensis i filosofi i Tromsø, med ansvar for økofilosofi. 
Han er fra Horten og bor der som pensjonist. Og som pensjonist har han skrevet to bøker: 
Filosofi Natur Atmosfære (2018) og Goethes Naturfilosofi (2023). 
Det er den sist nevnte han vil ta som utgangspunkt i foredraget, og vil da spesielt vektlegge den holistiske tradisjonen Goethe var inspirert av (gresk filosofi og elementlæren), hans verdensbilde, erkjennelsesteori og interessante tanker fra Faust-verket.  Alt sett i lys av vår tids naturkrise.


Det kreves ingen forkunnskaper i filosofi for å delta. Følg i forkant på bibliotekets hjemmeside eller Filosofisk hjørne i Larvik sin Facebook-gruppe for mer informasjon om kveldens tema. Det koster 100 kr for å delta.

Tags

filosofi
Organizer
Larvik bibliotek