Skogens historie - Reidar Müller.

Arrangementsinformasjon

Skogen dekker en tredjedel av landet vårt. Til alle tider har vi høstet av den - og ikke minst er skogen et sted for rekreasjon og ro.

Men hvor godt kjenner vi egentlig skogen? Når oppstod den, og hvordan har den utviklet seg? Hvor kommer de utallige artene som hører hjemme der fra? Og hvordan fungerer skogen som økosystem? I folketroen har skogen vært hjem for mystiske, overnaturlige vesener, og rovdyrene vekker fremdeles frykt og fascinasjon. Det gjelder ikke minst ulven. Av erfarne skogsfolk lærer Müller å spore ulv, og etter hvert blir denne fascinasjonen til en besettelse.

Forfatter, geolog og naturforsker Reidar Müller er nå aktuell med boka Skogens historie, en bok som allerede er solgt til flere land. På biblioteket forteller han om skogen, dens betydning som livsmiljø for planter og dyr, og dens plass i menneskenes forestillingsverden.

natur
naturvitenskap
miljø

Restriksjoner

Begrenset antall billetter

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre arrangementet avlyses