page view image

Om Magnus Lagabøter : foredrag ved Jørn Øyrehagen Sunde

I år er det 750 år siden Kong Magnus Lagabøter skapte landsloven. Dette juridiske og politiske nybrottsarbeidet har vært svært viktig for det norske folk og for fremveksten av Norge som nasjon.

Informasjon
event image

Landsloven var, sammen med Magna Carta i England, et av de første eksemplene på omfattende nasjonal lovgivning fra en sentralmyndighet i Europa. Landsloven er det viktigste dokumentet vi har fra norsk middelalder og har vært med på å skape det samfunnet vi har i dag.

Jørn Øyrehagen Sunde er jurist og rettshistoriker. I sin nye bok Kongen, lova og landet forteller han historien om Kong Magnus 6., en av Norges mest fascinerende konger. Han levde i et spennende århundre, der Norge utviklet seg i stor fart og fikk – som et av få land i Europa – en lovbok som ble benyttet i hele landet. I dag er han derfor kjent som Magnus Lagabøte.

Ikke gå glipp av Jørn Øyrehagen Sundes foredrag denne tirsdagen!
Foto: Hans Jørgen Brun

landslov

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement