Lyden av Liverpool med Roger Jeffs

Arrangementsinformasjon

Bli med på en tilbake til tiden da Beatles slo i gjennom.

Musiker og musikklærer Roger Jeffs vokste opp i Merseyside-området i Nordvest-England på 1950- og 1960-tallet.
Hvordan opplevdes perioden da Beatles fikk sitt makeløse gjennombrudd?
Hvordan kunne en slik kulturell oppblomstring skje i nedgangstider?
Foredraget er en tur i tid og rom, spekket med eksempler på ulike kulturelle ytringer.

musikk
liverpool

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke med mindre arrangementet avlyses