page view image

Lørdagsuniversitetet. Lars Andre Tokheim: Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

Arrangementsinformasjon
event image

Et populærvitenskapelig foredrag av professor Lars-Andre Tokheim.
Tokheim forsker på reduksjon av CO2-utslipp fra industrien. Han har også kartlagt sitt personlige klimafotavtrykk gjennom 50 år.

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger, og klimaendringene akselererer. Økningen er sterkt relatert til økt energiforbruk gjennom menneskelig aktivitet.

Denne utviklingen kan i stor grad anses å være et systemproblem, men kan også gis en personlig vinkling: Er det i praksis mulig å leve med et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk i et rikt, industrialisert land som Norge?

Foredragsholderen forsøker å besvare spørsmålet ved å ta utgangspunkt i sitt eget CO2-fotavtrykk.

"Jeg har siden 90-tallet arbeidet med reduksjon av CO2-utslipp fra industrien og finner dette både meningsfullt og nødvendig å holde på med, men det kom til et punkt der jeg følte behov for å se nærmere på bærekraftigheten i mitt personlige klimafotavtrykk", sier Tokheim, som er professor i prosessteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.klimafotavtrykk