page view image

Lørdagsuniversitetet. Dag Einar Thosen: Ekstremisme og populisme i Europa

Arrangementsinformasjon
event image

Statsviter Dag Einar Thorsen belyser ekstremisme og populisme i Europa, fra mellomkrigstidens Tyskland og frem til i dag - et populærvitenskapelig foredrag.

Hvis de etablerte partiene eller storsamfunnet skal kjempe mot populisme og ekstremisme, må de gi gode svar på befolkningens bekymringer og uro for framtiden, sier Dag Einar Thorsen.

Han spør om i hvilken grad de etablerte partiene er villige til å snakke om nye sosiale utfordringer og bekymringer, for eksempel som følge av innvandring og økonomisk globalisering?

Thorsen har en ph.d. i statsvitenskap, og arbeider som førsteamanuensis i statsvitenskap med interesse for samtidshistorie og politisk filosofi.

Han er ofte i media og holder aktuelle foredrag med temaer fra politikk og samfunnsliv.

Dag Einar Thorsen mener demokratiet er noe som til stadighet må vedlikeholdes, opprettholdes og kjempes for.


Demokratiet må også være på vakt, være årvåkent og klar til kamp mot sine fiender. Som det heter i et fyndord feilaktig tilskrevet mange forskjellige slags berømtheter opp gjennom historien: «For at det onde skal seire, er det ofte bare nødvendig at gode mennesker gjør ingenting”