page view image

Ingeborg Solbrekken: Jøden og jorden

Bestill
event image

På Den internasjonale Holocaustdagen fredag 27. januar ble boken Jøden og jorden av Ingeborg Solbrekken lansert. Boken dokumenterer forfølgelsen av den jødiske gårdbrukeren Hans Salomon og hans familie, fra 1939 til i dag. Dette er rystende lesning som viser at antisemittismen i Norge ikke opphørte med Hitler og Quislings fall.

Ingeborg Solbrekken kom over noen håndskrevne rapporter fra krigen som fortalte om en jødisk gårdbruker i Vang. Hvorfor var han ikke blitt omtalt før? At det hadde bodd en mann ved navn Hans Salomon i den avsidesliggende fjellbygden i Valdres, ble bekreftet av eldre bygdefolk.
Ved hjelp av sparsomme opplysninger i en bygdebok, fant hun Salomons danske sønn. Etter dette foldet den dramatiske og lidelsesfulle historien til gårdbruker Hans Salomon seg ut, gjennom ulike beretninger og arkivfunn. Folk fra bygda hadde malt "Jødesvin" på båten hans og "Jødedjevel" inne i huset hans. Etter krigen tok Vang herredsstyre gården fra ham.

"Lørdag 30. oktober 2021 kom det en liten notis i Avisa Valdres, skrevet av to av Salomons barn, Hanne og Leif. I innlegget skrev Hanne at hun fant det utrolig at hun som datter ikke fikk innsyn i hvordan Vang sparebank plyndret hennes far. Barna fant bankens fremferd, den gang som nå, dypt foruroligende og opprørende." Fra boken

Ingeborg Solbrekken (f. 1961) er sakprosaforfatter og dramatiker. Hennes biografiske verk om Kirsten Flagstad er blitt mye omtalt og er oversatt til flere språk. Hun har også forsket på utenomrettslige sider ved oppgjøret etter andre verdenskrig i Norge og ga i 2015 ut boken Landssvikoppgjørets hemmelige historie. I 2018 utga hun en bok om den kommunistledede motstandsbevegelsen i Norge under krigen, Gestapos mest ettersøkte nordmenn.