page view image

Forestillingen "Æsj" av Reidar Kjelsen

Informasjon
event image

Leselyst i fokus! Standup for 1. - 4. trinn med livetegning på flippover og dialog med barna. Forfatterbesøk med vekt på det uventede. Med utgangspunkt i egne bøker forsøker Reidar Kjelsen å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr. Han fabulerer over hvorfor de voksne bestemmer og om god folkeskikk er en bra ting. 

Forestillingen har som mål å stimulere barnas fantasi og evnen til å tenke utenfor boksen, samt skape interesse for bøker.