page view image

Filosofisk hjørne. Thomas Bernard Thiis-Evensen om det eksistensielle

Arrangementsinformasjon
event image

Thomas Bernard Thiis-Evensen vil innlede om det eksistensielle.

Hva kan det eksistensielle sies å være, hva gjør eksistensielle livshendelser med oss, og hva kan det eksistensielle bety innenfor rammene av en personlig eksistens.

Thomas jobber som Filosofisk Praktiker på Diakonhjemmet Omsorg,  med eksistensielle temaer og livsmestring i samtaler 1-1, i grupper og kurs.


filosofi filosofisk dialog

Restriksjoner

Begrenset antall billetter

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke med mindre arrangementet avlyses.