Filosofisk hjørne: Sokratisk dialog

Arrangementsinformasjon

I Filosofisk hjørne i oktober har vi igjen gleden av å møte Camilla Angeltun. Hun vil innlede om Sokratisk dialog.

Camilla vil invitere oss inn i et litt annerledes dialogkonsept enn hva vi er vant til. Det vil bli en Aristoteles-inspirert dialog basert på hans tanker om praktisk klokskap og etikk. Sokrates er kanskje den mest kjente dialogikeren av de gamle grekerne, men også for Aristoteles var dialogen mellom likeverdige det han kalte for «he hodos» eller kongeveien til klokskap.
Aristoteles befinner seg i filosofisk slektskap med Platon og Sokrates. Dialogen vi skal inn i er i samme familie som den Sokratiske dialogen, utviklet av filosofen Leonard Nelson. Men, med noen betoninger som Aristoteles var opptatt av i sin tenkning om dialog. Aristoteles var opptatt av dydene og Camilla vil ta utgangspunkt i kardinaldydene.
Ut fra dette velger vi en dyd som vi relaterer til deltakernes egne erfaringer og refleksjoner. F.eks. hva er mot, og hvilken betydning har dette i den enkeltes liv?

Dette er en dialog for alle og det er ingen krav om filosofisk forkunnskap

filosofi
dialog
sokrates

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke med mindre arrangmentet avlyses.