page view image

Filosofisk hjørne: Kritisk tenkning

Arrangementsinformasjon
event image

Morten Fastvold vil innlede om kritisk tenkning. Han tar utgangspunkt i det sokratiske aspektet ved kritisk tenkning, som han har omtalt i sin bok: «Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen» (2009). 

Sokrates var den første i vestlig filosofi som utførlig demonstrerte hvordan kritisk tenkning kan foregå, og da i form av en undersøkende samtale. Tankevekkende nok for oss i dag gjorde han dette på etikkens område, og ikke på det naturvitenskapelige, ut fra grunnspørsmålet: Hvordan bør vi leve vårt liv?

 Morten Fastvold er filosof og driver egen filosofisk praksis.

Det behøves ingen forkunnskaper i filosofi for å delta.

filosofi
samtale
dialog
filosofiskdialo

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke med mindre arrangementet avlyses.