page view image

Lørdagsuniversitetet. Øyvind Wistrøm: Israel/Palestina-konflikten og samtale med Wesam Almadani

Information
event image

Øyvind Wistrøm har 20 års erfaring fra arbeid i Midtøsten og gir en historisk oversikt over hendelsene og de sentrale partene i konflikten. Øyvind Wistrøm har 20 års erfaring fra arbeid i Midtøsten og gir en historisk oversikt over hendelsene og de sentrale partene i konflikten. I tillegg får vi samtale og diktopplesning med fribyforfatter Wesam Almadani fra Palestina.

Palestina-konflikten er en av verdens lengstvarende og kanskje vanskeligste politiske konflikter, og sentral i forhold til alle Midtøsten-krisene. Foredraget gir en historisk oversikt over hendelsene og de sentrale partene i konflikten, basert på personlig erfaring etter 20 års arbeid i og med området. Som ansatt på USN i lærerutdanningen har Wistrøm hatt kontakter og samarbeid med både israelske og palestinske utdanningsinstitusjoner siden Oslo-avtalen. Han har vært der nede med mer enn 200 studenter og ansatte i lærerutdanningen på begge sider av konflikten. I tillegg har han  jobbet for FN/UNESCO i Gaza i perioden 2009-2011 (med permisjon fra USN). Han har også initiert og ledet flere samarbeidsprosjekter mellom USN og palestinske universiteter (Bethlehem, Ramallah, Jenin, Hebron, Gaza).  Formålet med det siste prosjektet har vært å etablere en master i barnehagepedagogikk på  ISlamic University in Gaza med vekt på psykososiale tiltak/anti-traume i palestinske barnehager i Gaza og Hebron. Dette universitetet er nå bombet av Israel.

På USN har han undervist i bl.a. Internasjonal Politikk, samt om natur, klima- og miljøspørsmål innen lærerutdanningen. Han har også forsket på demokrati.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foredragsholderne er forskere som er ansatt ved universitetet.