page view image

Lørdagsuniversitetet Lardal. Herleik Baklid: Juleskikker gjennom historien

EVENT INFORMATION
event image

Jula er vår største årshøgtid. Vi kan følge den helt tilbake til førkristen tid og opp til i dag. Foredraget tar opp hvordan den førkristne julefeiringa var og hva som skjedde med den gjennom kristninga. Populærvitenskapelig foredrag med Herleik Baklid. 


Baklid er førsteamanuensis, dr. philos. i kulturhistorie. Han er særlig interessert i folkekultur, og har forsket spesielt på skikker og trosforestillinger – bl.a. bryllupsskikker og forestillinger knyttet til kirkebygningen.

Foredraget fokuserer også på hvordan julefeiringa var fra slutten av 1700-tallet og på 1800-tallet.Hvordan var forholdet mellom religiøst og verdslig innhold i markeringa? Hvilke forberedelser ble gjort til feiringa, hva spiste man i jula og hvilke sosiale samvær forekom? Videre tar foredraget opp jula som orakeltid – hvilke varsler ble tatt og hvorfor, og hvilke overnaturlige vesener som var ute og for. Dessuten stiller Baklid spørsmål om hvor gammel skikkene med juletre og julegaver er.

#jul #foredrag #usn #herleikbaklid